12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Hooikoorts & Allergie » Hooikoorts & Allergie (tabletten) » Allerfre

Allerfre

Allerfre

Werkzame stoffen in Allerfre

Allerfre bevat 10 mg loratadine per tablet. Allerfre bevat lactose.

Wanneer kunt u Allerfre gebruiken?

U kunt Allerfre gebruiken voor allergische neusverkoudheid/hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties zoals huisdier- en huismijtallergieën.

Wanneer moet u Allerfre niet gebruiken?

U moet Allerfre niet gebruiken wanneer men overgevoelig is voor loratadine of een allergie heeft voor één of meer van de bestanddelen.

Let op: voorzichtigheid geboden wanneer u een ernstig verminderde werking van de lever heeft.

Wat is de dosering en wijze van gebruik van Allerfre?

  • Volwassenen en kinderen boven 12 jaar: eenmaal daags 1 tablet.
  • Kinderen van 2-12 jaar: bij lichaamsgewicht boven 30 kg eenmaal daags 1 tablet; bij lichaamsgewicht onder 30 kg eenmaal daags een halve tablet (5 mg).

Allerfre heeft geen invloed bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines bij een dosering volgens het voorschrift van een tablet van 10 mg per dag.

Raadpleeg een arts wanneer uw klachten langer dan drie dagen aanhouden of terugkeren.

Gebruik Allerfre niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Is Allerfre geschikt voor kinderen?

Ja, Allerfre is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Is Allerfre geschikt voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven?

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bestel dit product online bij:

€ 5,09
€ 5,25
€ 5,45

Hooikoorts & Allergie (tabletten)