12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » 12Drogist » Zelfzorgstandaarden » Allergie

Allergie

Allergie Zelfzorgstandaard voor:
Allergie

Algemeen:
Wanneer het lichaam op een bepaalde stof reageert met een overdrevenafweerreactie spreekt men van een allergie. Bij deze afweerreactie komtin het lichaam onder andere histamine vrij. Deze stof isverantwoordelijk voor de meeste klachten. Reeds bij een tweede kontaktof na meerdere malen in kontakt geweest te zijn met een bepaalde stof(=het allergeen) kan een allergische reactie optreden. Een allergischereactie kan worden opgeroepen door bijvoorbeeld huisstof, huidschilfersvan dieren, graspollen, wasmiddel, parfum, koemelk of bepaalde voeding.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Probeer zo minmogelijk in aanraking te komen met de stof waar u allergisch voor bent.Denk hierbij ook aan uw woon/leefomgeving zoals aanschaf/bezit vanhuisdieren, vaste vloerbedekking, speciale matras/kussenhoezen endergelijke.

Wat kunt u beter niet doen
Probeer niet te krabben en niet in de ogen te wrijven bij irritatie.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Bij benauwdheid, een acuut optredende allergische reactie, bijvoorbeeldna een insectenbeet of -steek moet u zo snel mogelijk naar een artsgaan. Ook bij klachten als aanhoudende oorpijn, hoofdpijn en bij eenontstoken oogslijmvlies.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Geneesmiddelendie de werking van histamine tegengaan zijn de zogenaamdeantihistaminica, zowel in tabletvorm als in neus- en oogdruppels. Dezegeven bijna direct verlichting van de klachten. Goede middelen metweinig bijwerkingen zijn loratidine (Allerfre) of cetirizine (Reactine). Natriumcromoglicaat (Otrivin HooikoortsPrevalin) in neusdruppels of -spray heeft een beschermende werking ophet vrijkomen van histamine bij hooikoorts. Het duurt ongeveer 2 wekenvoor een optimale werking wordt bereikt. Cromoglicaat wordt ookpreventief gebruikt. Is er sprake van oogirritatie, dan gevenNatriumcromoglicaat oogdruppels (Prevalin) vaak voldoende verlichting.Xylometazoline (Otrivin) & Oxymetazoline (Vicks Sinex) neusdruppels of -spray kunnen wordengebruikt bij een verstopte neus. Deze mogen niet langer dan 5 dagenachtereen gebruikt worden. Tegen de jeuk en pijn zijn verder diversemiddelen te verkrijgen.

Lees voor gebruik de bijsluiter.