12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Diarree & Obstipatie » Diarree

Zelfzorgstandaard voor diarree

Algemeen:
Diarree gaat gepaard met een dunne, waterige ontlasting. Vaak is ooksprake van buikpijn en krampen. Bij langdurige en ernstige diarreewordt veel vocht verloren.

Oorzaken
Diarree die acuut is kan ontstaan door bijvoorbeeld eenbuikgriep, besmet of bedorven voedsel of nervositeit. Chronischediarree kan het gevolg zijn door stoornissen in de spijsvertering, eenontsteking in de dikke darm of langdurig gebruik van laxeermiddelen. Dezogenaamde reizigersdiarree (gebeurt vaak wanneer men op reis/vakantieis) gaat vaak vanzelf over en kan het gevolg zijn van voedsel dat menniet gewend is, of de klimaatsverandering.

Kinderen en bejaarden
Bij diarree staat in 1e instantie hetvochtverlies voorop. Baby's, jonge kinderen en ouderen moeten oppassendat ze niet te veel vocht verliezen en daardoor uitdrogen. Ditvochtverlies gaat gepaard met verlies van zouten en mineralen. Dit kanmen aanvullen met een ORS-preparaat (Oral Rehydration Salts).

Diarree en geneesmiddelen
Gebruikt u medicijnen en heeft ulast van diarree. Houd er dan rekening mee dat de darmen van "slag"zijn, en dat het lichaam het geneesmiddel minder goed opneemt, waardoorde werkzaamheid vermindert. Zo kan bijvoorbeeld de betrouwbaarheid vande anticonceptiepil verlaagd zijn t.g.v. acute diarree.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Om(her)besmetting te voorkomen en daarmee diarree is een goede hygiënebelangrijk. In bepaalde landen kunt u beter drinkwater kopen of eersthet water uit de kraan koken. Heeft u last van buikkrampen dan kan eenwarme kruik of hot pack de krampen verminderen. Veel drinken isbelangrijk om het verlies van vocht aan te vullen. Dieetmaatregelenzijn niet nodig, u mag eten waar u trek in heeft en wat wordtverdragen. Liefst licht verteerbaar voedsel en liever geenmelkproducten, sinaasappelsap of ontbijtkoek vanwege het laxerendeffect.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Bijchronische diarree, of als de diarree langer dan drie dagen aanhoudten/of gepaard gaat met bloed- en slijmverlies of koorts. Bij kinderenvan 0-2 jaar en bij ouderen binnen 1 dag.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
ORS-preparatenom uitdroging te voorkomen en om het verlies aan zouten en mineralenaan te vullen. Het wordt direct door de darmen opgenomen. Dit komt doorde juiste verhouding van suikers en mineralen. Bijvoorbeeld Norit ORS, Gastrolyte. Daarnaast zijn er ook ORS-rijstpreparaten. Deze hebben eenrijstmeelbasis die de urineproductie bevordert en de diarreeperiodeverkort. De ORS-preparaten stoppen de diarree niet en nemen de oorzaakvan de diarree niet weg. Toch is het erg belangrijk om deze wel tegebruiken om uitdroging te voorkomen. Vooral bij baby's, jonge kinderenen ouderen. Wanneer de diarree het gevolg is van bedorven voedsel magde diarree niet gestopt worden met anti-diarree middelen. Het lichaammoet het voedsel immers zo snel mogelijk kwijt. Het gebruik van actievekool (Norit)werkt zuiverend en kan daarmee het herstel bespoedigen.Norit is zowel te krijgen in capsules, tabletten en poedervorm (NoritCarbomix, speciaal bij (voedselvergiftiging). Wanneer diarree heellastig is kunt u acute diarree snel stoppen met het gebruik vanLoperamide (of Imodium zoals het ook wel wordt genoemd) Diacure.Stop het gebruik zodra de diarree over isen gebruik niet meer dan op de bijsluiter staat aangegeven.

Lees voor gebruik de bijsluiter.