12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » 12Drogist » Zelfzorgstandaarden » Hooikoorts

Zelfzorgstandaard over hooikoorts

Zelfzorgstandaard over hooikoorts

Algemeen:
Hooikoorts is een allergische reactie van de slijmvliezen van neus,ogen en/of oren op het stuifmeel (= pollen) van bomen of grassen. Depollen zijn vooral afkomstig van berken, grassen en bijvoet. In hetvoorjaar en in de zomer komt hooikoorts veel voor. De bloeiperiode vande verschillende bomen en grassen is voor een groot deelweersafhankelijk. Het lichaam reageert met een allergische reactie opde pollen. Bij deze afweerreactie komt in het lichaam onder anderehistamine vrij, die zorgt voor de meeste klachten. De klachten lijkenop een gewone verkoudheid zoals een loopneus, rode ogen en een volgevoel in het hoofd. In medische terminologie heten deze verschijnseleneen "allergische rhinitis"

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Wrijf niet in de ogen,maar spoel de ogen met lauw water. Het dragen van een zonnebrilverlicht de klachten. Volg het hooikoortsbericht (radio/teletekst).

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Bij benauwdheid dooreen acuut optredende allergische reactie, moet u zo snel mogelijk naareen arts gaan. Ook bij klachten als aanhoudende oorpijn, hoofdpijn enbij een ontstoken oogslijmvlies.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Geneesmiddelen die dewerking van histamine tegengaan zijn de zogenaamde antihistaminica.Deze geven bijna direct verlichting van de klachten. Goede middelen metweinig bijwerkingen zijn loratidine (Allerfre) of cetirizine (Reactine). Natriumcromoglicaat in neusdruppels of-spray (b.v. Otrivin Hooikoorts Neusspray of Prevalin) heeft eenbeschermende werking op het vrijkomen van histamine bij hooikoorts. Hetduurt ongeveer 2 weken voor een optimale werking wordt bereikt.Cromoglicaat wordt ook preventief gebruikt. Is er sprake vanoogirritatie, dan geven Natriumcromoglicaat oogdruppels vaak voldoendeverlichting. Xylometazoline neusdruppels of -spray kan worden gebruiktbij een verstopte neus. Deze mogen niet langer dan 5 dagen achtereengebruikt worden. Tegen de jeuk en pijn zijn verder diverse middelen teverkrijgen.

Lees voor gebruik de bijsluiter.