12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Diarree & Obstipatie » Diarree » Imodium Smelttabletten

Imodium Smelttabletten

Imodium Smelttabletten

Werkzame stoffen in Imodium Smelttabletten

Imodium Smelttabletten bevat 2 mg loperamide per tablet. De tablet smelt binnen enkele seconden op de tong en kan zonder vloeistof worden ingenomen.

Wanneer kunt u Imodium Smelttabletten gebruiken?

U kunt Imodium Smelttabletten gebruiken bij acute of chronische diarree.

Wanneer moet u Imodium Smelttabletten niet gebruiken?

U moet Imodium Smelttabletten niet gebruiken wanneer men overgevoelig is voor loperamide of een allergie heeft voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen.

Gebruik Imodium Smelttabletten niet bij bepaalde vormen van dikke darmontstekingen (colitis), bij diarree als gevolg van bepaalde vergiftigingen, doorlekken van waterige ontlasting bij gelijktijdige verstopping, ontlasting die bloed of slijm bevat, aanhoudende buikpijn en bij hoge koorts.

Neem contact met uw arts op wanneer uw lever minder goed werkt voordat u Imodium Smelttabletten gaat gebruiken.

Wat is de dosering en wijze van gebruik van Imodium Smelttabletten?

  • Volwassenen bij acute diarree: de begindosis is 4 mg (2 tabletten), daarna zolang de diarree duurt om de 2 uur 1 tablet. Nooit meer dan 8 tableten op een dag innemen.
  • Kinderen vanaf 8 jaar bij acute diarree: 2 mg (1 tablet) voor kinderen. Daarna om de twee uur 1 tablet zolang de diarree duurt. Het aantal tabletten is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen binnen 2 dagen gebruik niet verbeterd zijn of zelfs verergerd zijn.

Gebruik Imodium Smelttabletten niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen, ook wanneer de klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen.  

Is Imodium Smelttabletten geschikt voor kinderen?

Ja, Imodium Smelttabletten is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Is Imodium Smelttabletten geschikt voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven?

Imodium Smelttabletten niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bestel dit product online bij:

€ 5,95
€ 6,95
€ 6,95