12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Overige » Rookverslaving » Nicotinell pocket pack

Nicotinell pocket pack

Nicotinell pocket pack

Werkzame stoffen in Nicotinell pocket pack.

Nicotinell pocket pack bevat 7 mg, 14 mg en 21 mg nicotine die per 24 uur worden afgegeven via de huid.

Wanneer kunt u Nicotinell pocket pack gebruiken?

U kunt Nicotinell pocket pack gebruiken om te stoppen met roken.

Wanneer moet u Nicotinell pocket pack niet gebruiken?

U moetNicotinell pocket pack niet gebruiken als een overgevoelig bent of allergieheeft voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen. U magNicotinell pocket pack ook niet gebruiken bij:

  • Een recent hartinfact
  • Ernstige hartritme stoornissen
  • Hersendpprbloedingsstoornis
  • Een mond-, keel- of slokdarmonsteking. 

Wat is de dosering en wijze van gebruik van Nicotinell pocket pack?

Volwassen rokers die meer dan 20 sigaretten per dag roken: 1 NicotinellTTS 30. Na 3-4 weken overgaan op 1 Nicotinell TTS 20 per dag en na weer3-4 weken overgaan op 1 Nicotinell TTS 10 per dag. Bij minder dan 20sigaretten per dag: beginnen met 1 Nicotinell TTS 20 per dag en na 3-4weken overgaan op 1 Nicotinell TTS 10 per dag.

Is Nicotinell pocket pack geschikt voor kinderen?

Ja, Nicotinell pocket pack is geschikt voor kinderen vanaf 18 jaar.

Is Nicotinell pocket pack geschikt voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven?

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Tijdens gebruik vandit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdensde periode van borstvoeding.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bestel dit product online bij:

€ 3,69
€ 3,69