12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Diarree & Obstipatie » Obstipatie

Zelfzorgstandaard over obstipatie

Algemeen:
De frequentie van de stoelgang kan per persoon verschillen. Dit kanvariëren van drie maal per dag tot drie maal per week. Men spreekt vanobstipatie of verstopping indien de frequentie van de stoelgang afwijktvan wat men gewend is. Klachten bij obstipatie zijn onder anderebuikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, moeilijke/pijnlijkestoelgang en harde ontlasting. Obstipatie kan het gevolg zijn van teweinig lichaamsbeweging, onvoldoende vochtinname, te weinig vezelrijkevoeding of het te lang ophouden van de ontlasting. Ook verandering vanhet voedselpatroon b.v. in het buitenland kan verstopping tot gevolghebben. Daarnaast kan obstipatie het gevolg zijn van een ziekte of eenbijwerking van geneesmiddelen.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Zorg voorvoldoende vezelrijke voeding, dit prikkelt de darmen en stimuleert destoelgang. Voeding die veel vezels bevatten zijn volkorenbrood,havermout, tarwekiemen, zemelen, zilvervliesrijst en peulvruchten. Zorgook voor voldoende vochtinname (anderhalf tot twee liter per dag) enlichaamsbeweging.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Bij bloedin de ontlasting, bij verandering in de stoelgang die daarna 2 weken oflanger aanhoudt. Bij obstipatie die gepaard gaat met krampende buikpijnmet overgeven en een opgeblazen gevoel. Ook indien aanpassing van leef-en/of eetgewoonte niet helpen (vezelrijke voeding, voldoendevochtinname en lichaamsbeweging).

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Indien destoelgang door aanpassing van de voeding en leefgewoonte nietverbetert, kunt u extra zemelen toevoegen aan de voeding. Drink veelwater bij de maaltijd. In het begin kan vezelrijke voeding eenopgeblazen gevoel en last van winderigheid geven. Verhoog daaromgeleidelijk de hoeveelheid zemelen.

Een alternatief vormen psylliumvezels (Metamucil, Volcolon). Dezenemen water op en vormen een "bulk", waardoor de stoelgang op eennatuurlijke manier wordt bevordert. Ook een middel als lactulose(Duphalac) zorgt dat vocht wordt vastgehouden in de darmen waardoor hetvolume van de ontlasting toeneemt en de consistentie van de ontlastingzachter wordt. Bovendien wordt in de darm melkzuur gevormd uit delactulose, wat de darm prikkelt. Lactulose geeft minder kans opgewenning van de darmen en kan daarom langdurig worden gebruikt, ooktijdens zwangerschap en borstvoeding.

Gebruik laxeermiddelen die de darm prikkelen zo kort mogelijk. Eennadeel van deze laxeermiddelen is dat de darmen bij langdurig gebruikdoor gewenning "lui" worden en dit een negatief effect heeft op destoelgang. Gebruik laxeermiddelen daarom niet langer dan drie dagenachtereen. Een laxeermiddel dat prikkelend op de darmen werkt isbijvoorbeeld bisacodyl (Dulcolax). Kinderen mogen alleen laxeermiddelengebruiken in overleg met de arts.

Lees voor gebruik de bijsluiter.