12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » 12Drogist » Zelfzorgstandaarden » Pijn

Zelfzorgstandaard over pijn

Zelfzorgstandaard over pijn

Algemeen:
Pijn is een teken van het lichaam dat er iets mis is. Pijn dwingt onsdaar zelf iets tegen te doen, zoals rust zoeken, een houding aan tenemen die geen pijn doet of stoppen met een bepaalde activiteit. Depijndrempel en de mate van pijn kan door elke persoon anders beleefdworden. De klachten die met pijn te maken hebben kunnen zeer diverszijn bijvoorbeeld kiespijn, menstruatiepijn, spierpijn.

Oorzaken
Er zijn tal van oorzaken voor pijn. Bijvoorbeeld ten gevolge van eenblessure, het trekken van een kies, menstruatie, oververmoeidheid,overbelasting van spieren of een onderliggende ziekte.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Indien meneen pijnstillend middel neemt zonder dat de oorzaak bekend is kan depijn verdoezeld worden, waardoor de onderliggende kwaal ongemerkt kanverergeren. Probeer daarom eerst de oorzaak van de pijn vast testellen.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Indien depijn ernstig van aard is, bij (plotselinge, heftige) pijn waarvan deoorzaak niet bekend is, bij pijn die langer dan een week aanhoudt ofbij bekende pijn die plotseling van karakter verandert, b.v. gaatuitstralen, kunt u het beste uw arts raadplegen. Hevige pijn dieplotseling optreedt in buik of borst is altijd verdacht. Bezoek danaltijd de arts.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Bekendepijnstillers zoals paracetamol zijn effectief bij "kleine" pijnen. Decombinatie met coffeine heeft een licht versterkend effect (Finimal).Carbasalaat calcium 600 mg (Ascal) en acetosal (Aspirine) zijn ookgoede pijnstillers, maar kunnen maagklachten veroorzaken, en werkenbovendien bloedverdunnend. Geef deze middelen niet aan jonge kinderen,i.v.m. het risico op het syndroom van Reye. Pijnstillers met ibuprofen(Advil, Nurofen) of het langer werkende naproxen (Aleve) zijn goedepijnstillers, en werken onstekingsremmend, waardoor ze tevens geschiktzijn voor de behandeling van "reumatische" pijnen, bijvoorbeeldrugpijn. Bovendien heeft de ontstekingremmende werking een gunstigeffect op zwelling (blessures). Nadeel is ook hier weer de mogelijkemaagklachten die kunnen ontstaan, tot maagzweren aan toe. Lees debijsluiter dus zorgvuldig, en houd u aan de dosering. Combinaties vanverschillende pijnstillers hebben i.h.a. geen zin boven de enkelvoudigepreparaten.

Lees voor gebruik de bijsluiter.