12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » (Hoofd)Pijn » Spierpijn

Zelfzorgstandaard over spierpijn

Algemeen:
Wanneer een spier bovennormaal belast wordt, bijv. door ongetraindesportbeoefening of een krampachtige houding, ontstaat melkzuur in despier. Dit veroorzaakt een stijf en pijnlijk gevoel, vooral tijdens hetbewegen. Ook griep kan gepaard gaan met spierpijn.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Zorg voor eengoede (warming-up) voor de sportbeoefening, en train rustig af(cool-down). Spierpijn gaat meestal binnen enkele dagen vanzelf over.De doorbloeding, en daarmee de afvoer van melkzuur, kan wordenbevorderd door de bloeddoorstroming te bevorderen met een wrijfmiddelof een warmtebron (warmedouche, thermopleister, infraroodlamp), of metspiermassage.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Indienbinnen enkele dagen, ondanks voldoende rust geen verbetering optreedtkunt u het beste naar uw arts gaan. Ook bij regelmatig terugkerendekrampen.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Smeermiddelenmet een warmte-effect die de doorbloeding van de huid bevorderen moetendun op een droge intacte huid worden ingewreven ( bijvoorbeeldMidalgan, samengestelde capsicumcreme (Cremor Capsici Comp),Menthoneurin, Algesal, Sloan's balsem, Perskindol) of Tijgerbalsem.Deze warmtesmeermiddelen mogen niet gebruikt worden tijdens of na hetzonnebaden, omdat irritatie van de huid en soms overgevoeligheid kanoptreden. Na het gebruik de handen wassen. Daarnaast zijn smeermiddelenin de handel die verkoelend werken zoals bijvoorbeeld SRL-gelei enMidal groen. Ter verlichting van de pijn kan zonodig paracetamol,carbasalaatcalcium, ibuprofen of naproxen gebruikt worden. Een crememet ibuprofen met een pijnstillende werking bij spierpijn is in dehandel als Advil FastFree.

Lees voor gebruik de bijsluiter.