12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Overige » Wormen » Vermox

Vermox

Vermox

Werkzame stoffen in Vermox.

Vermox bevat per tablet 100 mg mebendazol.

Wanneer kunt u Vermox gebruiken?

U kunt Vermox gebruiken tegen aarsmaden, spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en lintwormen.

Wanneer moet u Vermox niet gebruiken?

U moet Vermox niet gebruiken als een overgevoelig bent of allergie heeft voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen.

Wat is de dosering en wijze van gebruik van Vermox?

Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel Vermox u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. Maak de kuur altijd helemaal af (maak de voorgeschreven hoeveelheid helemaal op). Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.
De hoeveelheid Vermox die u in moet nemen hangt of van het soort worm waarmee u geinfecteerd bent.
In het algemeen zijn de regels als volgt (zowel voor kinderen als voor voiwassenen).
  • Aarsmaden: 1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet.
  • Spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen: 1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Als de worminfectie na een kuur nog niet over is, moet u contact opnemen met uw arts. Soms is het nodig een kuur te herhalen.

Is Vermox geschikt voor kinderen?

Ja, Vermox is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Is Vermox geschikt voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven?

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft). Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Lees voor gebruik de bijsluiter.

 

Wormen