12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Overige » Wormen

Zelfzorgstandaard over wormen

Algemeen:
In Nederland komen de aarsmade, de spoelworm en de lintworm het meestvoor. Aarsmaden zijn in de ontlasting te zien als dunne witte wormpjesvan ongeveer 1 centimeter. Ze komen vooral bij kinderen voor doorspelen in de zandbak. Ook huisdieren kunnen een bron van besmettingzijn. Klachten zijn jeuk bij de anus. De jeuk wordt veroorzaakt doordatvrouwtjesmaden bij de anus eitjes leggen. De spoelworm is bleek wit oflicht bruin, dikker dan maden en kan wel 15 tot 40 centimeter langworden. Eitjes van spoelwormen zitten in de grond. Besmetting komtvooral door het eten van bijvoorbeeld groente dat niet goed is gewassenof gekookt. Klachten zijn vage buikklachten, diarree of somsverstopping. Een infectie kan hoesten en chronischeluchtwegaandoeningen tot gevolg hebben. De lintworm kan 5 tot 10 meterlang worden en bestaat uit platte segmenten. In de ontlasting is dezemet het blote oog te zien. Besmetting vindt vooral plaats door het etenvan besmet 'rauw' vlees. Klachten zijn vage of heftige buikklachten,soms wat diarree en een licht gewichtsverlies.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Voorkombesmetting met de spoelworm door groente goed te wassen of te koken.Door vlees goed door te bakken voorkomt u besmetting met de lintworm.Hygiëne is van belang ter voorkoming van besmetting met deaarsmade.Door de jeuk gaat men krabben en komen de eitjes onder denagels en op de vingers terecht. Zo kunnen ze in de mond terecht komen,van daaruit in de darmen, waar ze kunnen uitgroeien tot aarsmaden.Houdt daarom de handen schoon en was de handen regelmatig vooral na hetspelen in de zandbak. Houdt ook de vingernagels kort. Dagelijksverschonen van ondergoed. Is reeds sprake van het hebben van aarsmadenvermijd dan zoveel mogelijk krabben aan de anus en doe liever geenvingers in de mond. Het insmeren van de anus met wat vaseline wil welhelpen tegen het krabben.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Bij wormenanders dan aarsmaden kunt u het beste naar uw arts gaan. Consulteer bijkinderen jonger dan 2 jaar, of als u zwanger bent uw arts.

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Debehandeling van aarsmaden komt alleen voor zelfmedicatie in aanmerking.Mebendazol (Vermox)is hiervoor het meest geschikt. Hetgebruik is 1x daags 1 tablet en na 14 dagen herhalen. Ter voorkomingvan een nieuwe infectie is het het beste om het hele gezin mee tebehandelen. Kinderen onder de twee jaar mogen geen mebendazolgebruiken, u kunt dan het beste uw arts raadplegen. Mebendazol mag nietworden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Overige